Iz najeksplozivnijeg skladišta punkbluesa na našem geokult svijetu stiže roman koji svojim obuhvatom vremena iz početne 1984. vuče dinamično snažnu i usporeno tugaljivu priču istovremeno. A pošto najavljuje kako su dva života iz toga kronotopa prototekst njegova kretanja, onda i punk i blues kao i ravnica spram okamenjenosti pripremaju i razvijaju taj roman, taj Život treći. Roman Davora Ivankovca kombinacijom deskriptivne zahtjevnosti i događajne proizvodljivosti te dijaloške lakoće pokreće i pretapa vremenski predlocirane dvije priče, a pri tome, dapače – istovremeno, stoga zapravo – cijelo vrijeme – eksponira puno stanje „treće“. Iako, zahvaljujući majstorstvu pretapanja slika, naoko ponekad „gubimo“ tlo pod nogama sigurnosti u kojoj se priči nalazimo, cijelo nas vrijeme u „fantastičnoj vatri“ čitanja drži sama stilistika, naime – rečenica koja je sposobna sve što poželi, a u čemu čitateljsko iskustvo ima potpuno pravo uopće ne pratiti pouzdanost jer može uživati u samoj briljantnoj rečeničnoj kinetici. (Goran Rem)


Autor:

Davor Ivankovac (Vinkovci, 1984.) piše poeziju, prozu, književne kritike i eseje. Za svoj rad primio nekoliko nagrada, među kojima su nagrada Goran za zbirku Freud na Facebooku (2012.), Povelja Julije Benešić za književnu kritiku (2014.) i međunarodna nagrada Lapis Histriae za kratku priču Ponedjeljak (2017.). Poezija mu je u raznim časopisima, panoramama i antologijama prevođena na desetak jezika. Objavio: Rezanje magle (poezija, 2012.), Freud na Facebooku (poezija, 2013.), Doba bršljana (poezija, 2018.), Prikazati više (kritike i eseji, 2022.).

ISBN:

978-953-49066-9-9

Cijena:

159 kn / 21,10 €


Narudžba:

Knjigu možete naručiti na naš e-mail info@artikulacije.hr

© 2022 Artikulacije