Časopis

Objavljen je novi, sedmi broj Artikulacija


Objavljen je novi, sedmi, broj časopisa „Artikulacije“. Glavna tema broja je mlada češka pripovijetka, u sklopu koje se donose prvi prijevodi na hrvatski jezik kratkih proza osmero mladih českih pisaca te intervjui s njima. U povodu objavljivanja stote knjige Pavla Pavličića priređena je i rubrika „Prvih 100 Pavla Pavličića“, u sklopu koje se donose osvrti na četiri njegove najbovije knjige te intervju s njim. Broj još donosi neobjavljene ulomke iz novih proza Antala Bognára i Éve Bánki, eseje o ženskoj prozi (Marija Jurić Zagorka i Tessa Afshar) te kritike novih knjiga.

Tiskano izdanje može se kupiti po cijeni od 70 kuna.

Sadržaj broja

MLADA ČEŠKA PRIPOVIJETKA

Matija IVAČIĆ: Predstava počinje!
Matej HORAVA: Kosa / Tuđe cipele
Jan NEMEC: Autocesta D1
Ivana MYŠKOVÁ: Nijekanje smrti ili Nestanak hvalizmaja / Kverulant
Marek ŠINDELKA: Štafeta / Predstava počinje
Petra SOUKUPOVÁ: Jabuka / Medenjaci
Radovan MENŠÍK: Denisa / Trkačica
Vratislav MANÁK: Krik zlatne ribice
Jaroslav IROVSKÝ: Osobnu iskaznicu, molim

+ RAZGOVORI

Matej Horava
Jan Nemec
Ivana Myšková
Marek Šindelka
Petra Soukupová
Radovan Menšík
Vratislav Manák
Jaroslav Irovský

PRVIH 100 PAVLA PAVLIČIĆA

Mario KOLAR: Magične brojke Pavla Pavličića
KOLEKTIVNI INTERVJU –  PAVAO PAVLIČIĆ – Kada svuda oko sebe vidite priče lako dođete do stotke
Petra VINSKI: Fantastičan povratak u fantastiku
Monika BREKALO: Živjela starost!
Ivana BRLJAK: Svaka čast tijelu
Monika GOLUBAR: Ne daj da ti prošlost upravlja životom

NOVO – MAĐARSKA I HRVATSKA PROZA

Antal BOGNÁR i Éva BÁNKI: Na rubu svjetova
Antal BOGNÁR: Subotički triptih
Éva BÁNKI: Mađarski Dekameron
Andy JELČIĆ: Pedeset portreta i poneka uvreda

KRITIKA & ESEJ

Franjo NAGULOV: Sisački samizdat (Slavko Jendričko, Suvozač)
Matija IVAČIĆ: Tuđinci u vakuumu fizičkoga svijeta (Marek Šindelka, Zamor materijala)
Slavica TRGOVAC MARTAN: Zagorkine junakinje u hlačama
Gabriela JURKOVIĆ: Rodni stereotipi u romanima Tesse Afshar

Piše:


Rubrika:

Časopis

Objavljeno:

14.6.2019.

© 2022 Artikulacije